dopravni hriste

Akce „ Dopravní hřiště v Příboře“

Stejně jako minulý školní rok, také letos žáci 4. a 5. ročníku navštívili dopravní hřiště v Příboře. Tato výchovně vzdělávací akce pomohla dětem zopakovat si jednotlivá pravidla silničního provozu a vše co je spojeno se správnou jízdou na kole, od údržby kola až po složité dopravní situace.

Po hodince teoretické přípravy, ve které žáci zhlédli nejen instruktážní film, ale také zopakovali dopravní značky a křižovatky, jsme se přesunuli na hřiště. Všichni žáci dostali kola dle své velikosti a také pořadové číslo. Pan instruktor je rozdělil do dvou skupin a jízda mohla začít. 

Zpočátku to nebylo vůbec jednoduché a velmi často se ozývalo „Bachá! Pozor!“ Děti musely sledovat dopravní značky na zemi i na sloupech, řešit vzniklé dopravní situace a ukazovat směr jízdy, což jim zpočátku činilo obrovské problémy. Zakrátko však pochopily, že dopravním situacím musejí přizpůsobit svůj styl jízdy a po hodince už šlo vše hladce. 

Doufáme, že tyto nově získané vědomosti a zkušenosti přispějí k jejich větší bezpečnosti při běžném dopravním provozu a zejména při jízdě na kole. 

                                                                                                                  Mgr. Monika Pavlíková