Halloween škola hrůzy

Dne 24.10.2012 jsme měli ve škole projektový den, jmenoval se „Halloween škola hrůzy“. Projektový den byl rozdělen na dvě části. Dopolední a odpolední. 

V dopolední části jsme byli rozdělili do tzv. dílen. Každý se den předem zapsal do jedné dílny. V dílnách jsme vydlabávali dýně, vytvářeli strašidelné masky, vytvářeli pravý halloweenský bulvár, malovali na obličej a nebo si upekli dýňovou buchtu. Výtvory ze všech dílen byly vystaveny buď v prostorách naší školy nebo na školním dvoře, další výrobky se dražily během večerního programu.

Po škole jsme se rozešli domů a odpoledne ve 4 hodiny jsme se všichni rodiče i děti opět sešli ve škole. Naše strašidelné odpoledne zahájila p.Vavrečková, která nás všechny srdečně přivítala. Děti měly připraveno plno her a soutěží. Povinné bylo přijít v maskách, a to také všichni, až na malé výjimky, splnili. Po družince pobíhali čerti, čarodějnice, ježibaby, ale i vodníci a Maková panenka. Večer jsme zakončili strašidelnou stezkou odvahy, kterou pro nás připravili rodiče ze sdružení Pastelka. Byla úplně boží. Děti sahaly do kouzelné sklenice, ve které pobíhaly opravdové živé bílé myši, plnily úkoly u děsivé smrtky atd. Pro rodiče i děti bylo připraveno občerstvení v podobě buchet, zákusků, koláčů, ale i párku v rohlíku a plno dalších… Mohli jsme si také koupit náš pravý halloweenský bulvární tisk. V devět hodin večer se většina dětí i rodičů rozešla domů, ale ti odvážní zůstali přes noc. Před spaním proběhla diskotéka v tělocvičně, kde byli většinou ti starší. Po ukončení diskotéky jsme šli (skoro všichni) spát. Ráno jsme se probudili, uklidili, sbalili a šli jsme na snídani a pak hurá domů na prázdniny. Všichni jsme si to moc užili a doufáme, že takových akcí bude víc a víc. 

                                                                     Za Školní parlament Eva Bohmová a Petra Kozubová