narodni divadlo

Projekt „Národní divadlo“

Cílem projektu žáků 5. ročníku nazvaného „Národní divadlo“, který proběhl v rámci předmětu český jazyk a literatura, bylo ukázat jeden z možných způsobů, jak děti v hodinách motivovat k práci s informačními zdroji a ke čtení s porozuměním, a dále je naučit svou práci prezentovat a ohodnotit její výsledky před spolužáky. 

V předchozích dvou hodinách čtení jsme se s žáky na tento projekt důkladně připravili. Nejprve jsme se seznámili s ukázkami v čítance pojednávajícími o Národním divadle, poslechli jsme si příběh od Jaromíra Johna o požáru Národního divadla, který převyprávěl Ludvík Ráža, a sestavili osnovu a kritéria hodnocení projektu. Za domácí úkol si mohli žáci sami vyhledat jakékoli informace o Národním divadle a přinést si různé fotografie či dokumenty. Někteří byli opravdu pilní a překvapili starými fotografiemi i namalovanými pohlednicemi nejen divadla, ale také obrázky známých míst Prahy. 

Pak už záleželo jen na tom, jak ve dvou vyučovacích hodinách budou jednotlivé skupinky žáků pracovat: jakou strategii si zvolí, aby v daném časovém úseku stihli získat informace z připravených zdrojů a zaznamenat je podle osnovy, aby informace doplnili fotografiemi s popiskem a vše dokázali esteticky dovést do konce na tvrdý papír. 

A jak se jim to povedlo? To už můžete posoudit sami. Své výsledky vystavují na nástěnce na 1. podlaží prvního stupně. 

                                                                                                                  Mgr. Jitka Školová