dejepisna olympiada

Okresní kolo dějepisné olympiády

V úterý 17. ledna 2017 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády v Novém Jičíně, tentokrát zaměřené na život Marie Terezie. Naši školu reprezentovali žáci z 9. B Marek Vavrečka a Vojtěch Martinásek. Ze 44 zúčastněných žáků ze základních škol a gymnázií z celého okresu se Marek umístil na 21. místě a Vojta na 27. místě. 

Děkuji oběma za účast v obou kolech a za pečlivou domácí přípravu.

Mgr. Jitka Školová