podzim na skole

PODZIM NA NAŠÍ ŠKOLE

Tak jako každý rok, tak i letos jsme na naší škole přivítali podzim netradiční, krásnou a veselou výstavou ovoce a zeleniny.

Na této akci se podíleli žáci, rodiče, prarodiče a učitelé 1. stupně. Co všechno vyrobili a čím si chodby školy vyzdobili, se můžete sami přesvědčit.

Touto cestou děkuji všem vystavovatelům a p. učitelkám za organizaci této krásné akce.

Mgr. Aranka Horváthová