naserepre

Naši žáci nás reprezentují v soutěžích

Každoročně probíhají školní kola olympiád z nejrůznějších předmětů i oborových soutěží a ti nejlepší pak postupují do okresních či vyšších kol. V letošním školním roce se okresního kola Olympiády z Čj zúčastnila Aneta Ševčíková (9.A), kde obsadila krásné 8. – 13. místo z 72 soutěžících. Marek Vavrečka (9.B) se stal úspěšným řešitelem okresního kola Dějepisné olympiády a spolu s Dominikem Libosvárem (9.A) postoupili do 2. kola soutěže O nejlepšího mladého chemika ČR.

Mgr. L. Školová