jarmark

 

Předvánoční jarmark 2017

Ve čtvrtek 30. listopadu se přesně v 16 hodin před naší školou rozezněl zpěv sboru za hudebního doprovodu Mgr. Michala Holuba a spolu s úvodním přivítáním paní ředitelky Mgr. Aranky Horváthové tak byl zahájen již tradiční předvánoční jarmark. Ve svátečně vyzdobených třídách si mohli návštěvníci v nejrůznějších dílnách vyrobit vánoční ozdoby a zakoupit dárkové předměty. V 2.A byla připravena výstavka betlémů a děti představující živý betlém zazpívaly koledy pod taktovkou paní učitelky Mgr. Aleny Myškové. 

Celá akce se nesla v poklidné a sváteční atmosféře a my bychom rádi poděkovali rodičům, prarodičům a sponzorům Pekařství Illík, s.r.o. a Gurmán Sedlnice, bez nichž by náš jarmark nemohl proběhnout.

Za pedagogický sbor Mgr. R. Vonšík, Mgr. L. Školová

Více ve fotogalerii