rekonstrukce skoly

Chceme se učit, ale nemáme kde

V minulých týdnech jsme vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci Základní školy Butovické dostali úkol vymyslet projektové vyučování mimo její areál. V této situaci se nám naskytla skvělá příležitost. Díky vstřícnosti zaměstnanců organizace SAK Studénka, Městského úřadu Studénka a Městské knihovny Studénka nám po několik týdnů byly pro tyto účely k dispozici jejich prostory včetně všech výhod těchto pracovišť, kterými škola bohužel nedisponuje. 

Během tohoto období jsme tak s žáky druhého stupně byli schopni realizovat dějepisné, anglické, literární a fyzikální projekty v městské knihovně. Uspořádali jsme sportovní klání v hokeji, bruslení, bowlingu a posilování v areálu zimního stadionu. V neposlední řadě jsme využili zasedací místnosti městského úřadu a náměstí k ekologickému projektu zpracovanému formou dotazníku na téma Ochrana životního prostředí, k matematickému projektu spočívajícímu v porovnávání cen produktů dostupných v blízkých obchodech a k vytvoření ankety zjišťující od místních občanů, jaká zajímavá místa můžeme ve Studénce navštívit.

Na závěr bychom rádi ještě jednou poděkovali PhDr. Olze Svobodové, Mgr. Haně Maiwaelderové, Mgr. Dagmar Válkové a Ludmile Goldové za ochotu, se kterou nám poskytli svá pracoviště k naší projektové výuce. 

              Za vedení školy a pedagogický sbor ZŠ Studénka Mgr. Jitka Školová a Mgr. Rostislav Vonšík