have fun

Have Fun with English již popáté!

V pátek 10. dubna se opět sešli žáci studéneckých i okolních základních škol, aby již popáté změřili své znalosti a dovednosti v anglickém jazyce. Pod grantovou záštitou města Studénky se uskutečnil již tradiční ročník meziškolní soutěže Have Fun with English a naše pozvání přijali žáci a pedagogové ze ZŠ Sjednocení, TGM Studénka, Bartošovice, Hladké Životice, Pustějov, TGM Bílovec a Komenského Bílovec. 

Na cenách se jako každý rok podílelo nakladatelství Oxford University Press a letos byla přítomna i zástupkyně tohoto nakladatelství pro Moravskoslezský kraj paní Michaela Vařeková, aby přítomným pedagogům představila novinky i zavedené tituly OUP. 

Samotná soutěž byla přichystána pro žáky 5. až 9. ročníku, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích. Během tříminutového časového limitu, stanoveného pro každý úkol, se soutěžící museli rychle zorientovat v zadání a následně úkol vyřešit. Žáci skládali věty, přiřazovali odpovědi a otázky, pracovali s textem, sestavovali domino, luštili křížovky apod. Jednotlivé úkoly, jejichž náročnost byla odstupňována podle věku a znalostí dětí, byly po skončení tří minut samostatně obodovány.

Aby celá akce mohla v takovém rozsahu proběhnout, pomáhali s její organizací žáci převážně sedmých a osmých ročníků naší školy, kteří jako porotci u jednotlivých úkolů nesli značnou zodpovědnost za regulérnost a správnost této soutěže. 

Všichni soutěžící bojovali až do konce s nejvyšším nasazením, ale tyto dvojice byly nejlepší:

I. kategorie (5. tř.)

1. místo – J. Matýsek, V. Řezníček (ZŠ Bartošovice)

2. místo – M. Dostál, A. Potschová (TGM Studénka)

3. místo – V. Rafaj, J. Kolář (TGM Bílovec)

II. kategorie (6. – 7. tř.)

1. místo – A. Ševčíková, L. Noháčová (ZŠ Butovická)

2. místo – O. Melichařík, A. Kováč (TGM Studénka)

3. místo – M. Vrba, S. Šišlák (TGM Bílovec)

III. kategorie (8. – 9. tř.)

1. místo – B. Pokorná, K. Glogarová (TGM Studénka)

2. místo – J. Jarošová, J. Noháč (ZŠ Butovická)

3. místo – H. Řeháček, D. Skopal (TGM Bílovec)

Nejlepší tři dvojice v jednotlivých kategoriích byly odměněny knihami z nakladatelství Oxford University Press a drobnými dárky v podobě učebních pomůcek do angličtiny, a to za finančního přispění města Studénky, neboť naše škola získala na tento projekt grant. Všichni soutěžící, porotci a pedagogové si pak s sebou domů odnesli tužku s názvem soutěže.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu Studénka za finanční příspěvek k realizaci celé akce, která se opět setkala u žáků i pedagogů s velmi příznivým ohlasem. 

Velký dík zaslouží všichni zúčastnění za vzornou reprezentaci své školy, organizátoři z řad žáků za skvělou pomoc, bez níž by se akce takového rozsahu nemohla uskutečnit, a samozřejmě všichni pedagogové, kteří celý projektový den připravili.

Za vyučující aj a organizátory soutěže Mgr. L. Školová