Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Tento projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Je spolufinancován Evropskou unií.