Halloween

Halloween

1. listopadu proběhla akce pořádaná žáky Školního parlamentu Halloween. V první části odpoledne si děti z I. stupně mohly vyzkoušet drobné hříčky s halloweenskou tématikou. Hledali vajíčko s překvapením v tajemných sklenicích, hádali potraviny při ochutnávce nebo si posílali informaci tichou poštou. Poté proběhla diskotéka a přehlídka masek, při které pořadatelé vybrali 3 nejlepší masky. Vzhledem k tomu, že děti přišly připraveny a masky byly velmi zdařilé, byl to nelehký úkol. Po těchto halloweenských aktivitách následovala stezka odvahy. Vzhledem k velkému počtu účastníků a zájemců, kteří se chtěli vydat do útrob ztemnělé školy, se tato aktivita protáhla, aby se dostalo na všechny zájemce. Ti, kteří absolvovali, se mohli po krátké cestě přesvědčit o "druhých já" našich deváťáků, kteří se perfektně zhostili jejich strašidelných rolí. Zakončením celé akce byla diskotéka pro žáky II. stupně. 

Protože to byla naše první společná akce, ne vše se podařilo dle našich přestav a určitě máme co pilovat do další akce, kterou pro ostatní žáky a rodiče uspořádáme. Tímto děkujeme za trpělivost rodičů, kteří své děti na akci doprovodili a vydrželi s nimi celé odpoledne, Sdružení Pastelka za zajištění prodeje občerstvení a samozřejmě v neposlední řadě rodičům, kteří nám toto občerstvení napekli.  

Za Školní parlament Mgr. Zuzana Jurajdová

          

Více ve fotogalerii