Adventní tvoření

Tak jako již několik předchozích let, i letos se naše škola zahalila do adventní atmosféry. Po chodbách i třídách se rozvonělo jehličí, rozezněly se koledy a rozzářily se svíčky. 

1.12.2015 od 16:00 do 18:00 se ZŠ. Butovická stala místem, kde se tvořily nejrůznější vánoční dekorace v tematických dílnách a kde si mohli návštěvníci zakoupit rozmanité výrobky dětí, vyučujících či šikovných rodičů. Nejmenší děti si v jedné z dílen mohly dokonce napsat dopis Ježíškovi. Kromě toho bylo k dispozici také sladké i slané občerstvení a míchané nealkoholické nápoje od profesionálního barmana. Tu pravou sváteční náladu podpořil svým vystoupením i školní pěvecký sbor.

Tato krásná událost by nebyla možná bez pomoci všech rodičů, kteří se podíleli na tvořivých dílnách či napekli dobroty na občerstvení a poté je i sami prodávali. Tímto jim tedy moc děkujeme za pomoc a přispění ke zdárnému průběhu celé akce. Také děkujeme všem zaměstnancům školy, kteří se svým dílem zasloužili o přípravu a průběh Adventního tvoření a v neposlední řadě děkujeme žákům školy, kteří se zapojili a pomáhali.

Za pedagogický sbor Mgr. Zuzana Ticová

    

Fotogalerie z akce zde.