have fun

HAVE FUN WITH ENGLISH – meziškolní soutěž dvojic v anglickém jazyce pod grantovou záštitou města Studénky

Ve čtvrtek 27.3. 2014 se naše škola již počtvrté stala místem meziškolního klání soutěžních dvojic, jejichž silnými zbraněmi byly nejen znalosti a dovednosti nabyté v anglickém jazyce, ale i rychlost, pohotovost, týmová spolupráce a vhodně zvolená taktika. Pozvání do soutěže v angličtině HAVE FUN WITH ENGLISH znovu přijaly nejen všechny základní školy ze Studénky, ale i školy z blízkého okolí - z Bílovce (ZŠ Komenského a ZŠ TGM), Pustějova, Hladkých Životic, Bravantic a Kujav.

Soutěž byla přichystána pro žáky 4. až 9. ročníku, kteří byli rozděleni do tří věkových kategorií. Při řešení všech úkolů, které byly odstupňovány dle náročnosti a odpovídaly znalostem daných ročníků, se žáci snažili uplatnit veškeré své znalosti a dovednosti. Během tříminutového časového limitu, stanoveného pro každý úkol, se soutěžící museli rychle zorientovat v zadání a následně úkol vyřešit. Žáci skládali věty, hledali odpovědi na otázky, pracovali s textem, přiřazovali obrázky, skládali domino, luštili křížovky apod. Jednotlivé úkoly byly po skončení tří minut samostatně obodovány a konečný součet všech bodů rozhodl o vítězích v dané kategorii. 

Aby celá akce mohla v takovém rozsahu proběhnout, pomáhali s její organizací žáci osmých a devátých ročníků naší školy, kteří jako porotci u jednotlivých úkolů nesli značnou zodpovědnost za regulérnost a správnost této soutěže. 

Všichni soutěžící bojovali až do konce s nejvyšším nasazením, ale tyto dvojice byly nejlepší:

I. kategorie (4. – 5. tř.)

1. místo – M. Čermáková, Tereza Vyvialová ( ZŠ Sjednocení Studénka)

2. místo – M. Byrtusová, L. Ott (ZŠ Komenského Bílovec)

3. místo – V. Růčková, J. Mikunda (Hladké Životice)

II. kategorie (6. – 7. tř.)

1. místo – E. Dresler, J. Lakomý (ZŠ Butovická)

2. místo – H. Řeháček, L. Gonsorčíková (TGM Bílovec)

3. místo – A. Ševčíková, L. Noháčová (ZŠ Butovická)

III. kategorie (8. – 9. tř.)

1. místo – J. Jarošová, J. Noháč (ZŠ Butovická)

2. místo – P. Kozubová, E. Böhmová (ZŠ Butovická)

3. místo – N. Rečková, D. V. Gomezová (TGM Bílovec)

Nejlepší tři dvojice v jednotlivých kategoriích byly odměněny knihami z nakladatelství Oxford University Press a drobnými dárky v podobě učebních pomůcek do angličtiny, a to za finančního přispění města Studénky, neboť naše škola získala na tento projekt grant. Všichni soutěžící, porotci a pedagogové si pak s sebou domů odnesli tužku s názvem soutěže.

Velká gratulace patří všem žákům, kteří obsadili přední místa. Pro naši školu se jednalo o zvlášť úspěšný ročník. Ostatní soutěžící však nemusí být smutní. Prokázali svoji odvahu a chuť pustit se do anglického zápolení s ostatními konkurenty a jejich výkony si právem zaslouží ocenění.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu Studénka za finanční příspěvek k realizaci celé akce, která se opět setkala u žáků i pedagogů s velmi příznivým ohlasem. 

Velký dík zaslouží všichni zúčastnění za vzornou reprezentaci své školy, organizátoři z řad žáků za skvělou pomoc, bez níž by se akce takového rozsahu nemohla uskutečnit, a samozřejmě všichni pedagogové, kteří celý projektový den připravili.

                                                                    Za vyučující aj a organizátory soutěže Mgr. L. Školová