soutez v aj

Meziškolní soutěž v anglickém jazyce HAVE FUN WITH ENGLISH – pod grantovou záštitou města Studénky

Ve čtvrtek 15. 3. 2012 se naše škola stala místem bojovného klání soutěžních dvojic, jejichž silnými zbraněmi byly nejen znalosti a dovednosti nabyté v anglickém jazyce, ale i rychlost, pohotovost, týmová spolupráce a vhodně zvolená taktika. Pozvání do 2. ročníku soutěže v angličtině HAVE FUN WITH ENGLISH přijaly i tentokrát všechny základní školy ze Studénky a nově i školy z blízkého okolí jako je Bílovec – ZŠ Komenského a ZŠ TGM, Pustějov, Bartošovice a Bravantice.

Soutěž byla přichystána pro žáky 4. až 9. ročníku, kteří byli rozděleni do tří věkových kategorií. Při řešení všech úkolů, které byly v jednotlivých kategoriích odstupňovány dle náročnosti a odpovídaly znalostem daných ročníků, se žáci snažili uplatnit veškeré své znalosti a dovednosti. 

V tříminutovém časovém limitu, který byl stanoven pro každý úkol, bylo třeba se nejprve rychle zorientovat v zadání úkolu a následně ho vyřešit. Žáci skládali věty, hledali odpovědi na otázky, pracovali s textem i se slovníkem, k textu přiřazovali obrázky, skládali domino z anglických vět, luštili křížovky apod. Jednotlivé úkoly byly po skončení tří minut samostatně obodovány a konečný součet všech bodů rozhodl o vítězích v dané kategorii. 

Aby celá akce proběhla k naprosté spokojenosti všech zúčastněných, pomáhali s její organizací žáci osmých a devátých ročníků naší školy, kteří nesli značnou zodpovědnost za regulérnost a správnost této soutěže. 

Vyrovnané soutěžní klání vyneslo na stupně vítězů tyto dvojice žáků:

I. kategorie (4. – 5. tř.)

1. místo – Vendula Schmidtová a Barbora Káňová (ZŠ Komenského Bílovec)

2. místo – Julie Otrusinová a Filip Pesničák (ZŠ Sjednocení Studénka)

3. místo – Zuzana Pekáriková a Ondra Matoušek (ZŠ Bravantice)

II. kategorie (6. – 7. tř.)

1. místo – Martin Šebík a Tomáš Hrbáček (ZŠ TGM Studénka)

2. místo – Petra Kozubová a Eva Böhmová (ZŠ Butovická Studénka)

3. místo – Eliška Pavlíková a Michal Matulík (ZŠ TGM Studénka)

III. kategorie (8. – 9. tř.)

1. místo – Kateřina Binarová a Daniel Šebík (ZŠ TGM Studénka)

2. místo – Marek Nohel a Petr Novák (ZŠ Butovická Studénka)

3. místo – Slavomír Bejdák a Michal Hruška (ZŠ Sjednocení Studénka)

Nejlepší tři dvojice v jednotlivých kategoriích byly odměněny knihami z nakladatelství Oxford University Press, a to za finančního přispění města Studénky, neboť naše škola získala na tento projekt grant. Milou památku na den prodchnutý soutěžní atmosférou si však s sebou odnesli všichni přítomní. Tužka se znakem města Studénky, logem naší školy a s názvem soutěže jim připomene, že angličtina může být zábava a hra. 

Velkou gratulaci zaslouží všichni žáci, kteří obsadili přední místa. Co naděláme, když stupně vítězů jsou jen tři. Ostatní soutěžící však nemusí být smutní. Prokázali svoji odvahu a chuť pustit se do anglického zápolení s ostatními konkurenty. Všechny výkony byly opravdu vyrovnané. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu Studénka za finanční příspěvek k realizaci celé akce, která se setkala u žáků i pedagogů s velkým ohlasem. 

Velký dík zaslouží všichni zúčastnění za vzornou reprezentaci své školy, organizátoři z řad žáků za skvělou pomoc, bez níž by se akce takového rozsahu nemohla uskutečnit, a samozřejmě všichni pedagogové, kteří celý projektový den připravili.

                                                                        Za žáky a učitele ZŠ Butovická Mgr. Marcela Kováčová