Adventni tvoreni

Adventní tvoření 2016

V čase již předvánočním se opět uskutečnilo v úterý 29. 11. na naší škole Adventní tvoření – tradiční setkání, tvoření a jarmark žáků, jejich blízkých a zaměstnanců Butovické školy. Již od rána se pedagogové a zájemci z řad dětí zapojili do intenzívních příprav a celá akce byla zahájena v 15.30 hodin vystoupením školního sboru pod vedením Mgr. Michala Holuba. Vánoční koledy i známé písně se rozezněly školními chodbami hned třikrát a přispěly k vytvoření vánoční atmosféry spolu s Ježíškovou dílnou, adventními workshopy i prodejem svátečních dekorací i pamlsků vyrobených žáky školy. Návštěvníci se mohli občerstvit v tradiční cukrárně, kde se o prodej domácích dobrot od rodinných příslušníků žáků postarali rodiče z řad sdružení Pastelka. 

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kdo se na celé akci podíleli, jmenovitě pak p. Pomikálkové, p. Vidlákové a p. Hoňkové za přípravu dílen a všem rodičům ze sdružení Pastelka za provoz cukrárny.

Přejeme rodičům, žákům i zaměstnancům naší školy pohodový a klidný adventní čas.

Za učitelský sbor Mgr. L. Školová

Další foto ve fotogalerii