navsteva knihovny

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE STUDÉNCE

Žáci 3.B třídy byli pozváni paní Goldovou na besedu do knihovny. Byli zde seznámeni s životem a tvorbou spisovatelky Ivony Březinové, která píše své knihy hlavně pro dětské čtenáře. 

Knihy, jako je například: Ať žijí rytíři, Rozpustilá ozvěna, Trosečníci, Dobrodružství řehtajícího koně, Dobrodružství v zamčeném bytě, Věra, Nika a sedm babiček, Bramborová Bára, Dárek pro Sáru, to je jen malý přehled její tvorby. Paní Goldová nám přečetla krátké úryvky z těchto knih. 

Také jsme byli seznámeni s novými přírůstky do knihovny, a to například knihou od Václava Čtvrtka- Cesty pana Šejtročka, nebo Pan Buřtík a pan Špejlička od spisovatele Zdeňka Svěráka.

Závěrem si žáci prohlédli celou knihovnu, naučili se v ní orientovat, a také si půjčili knihy domů k vlastní četbě. 

Cestu do školy jsme si zpestřili hrou v podzimní přírodě. Obdivovali jsme barevnost a hojnost krásných barevných listů, také jsme si je nasbírali a ve škole si děti z nich vyráběly krásné barevné obtisky. 

Tento den dal dětem spoustu nových informací a zážitků. 

                                                                                          Mgr. Aranka Horváthová a žáci 3.B třídy