Školní knihovna

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“ Jan Amos Komenský

Naše školní knihovna skýtá velké množství děl z oblasti krásné i naučné literatury, a to včetně knih v anglickém jazyce. Školní knihovnu mohou navštívit všichni žáci bez rozdílu věku, poněvadž jsou zde připraveny knihy pro veškeré věkové kategorie, tudíž si každý jistě vybere to, co je právě jemu nejbližší. Se zapůjčeným literárním dílem si pak žáci mohou přímo v relaxačním prostoru knihovny sednout, či dokonce lehnout na koberec, a zapomenout na chvíli na školní starosti v pohodlném domáckém prostředí, které knihovna bezesporu poskytuje. Navíc usilujeme o to, aby se knižní fond každoročně rozrůstal o nové a nové tituly, a to vždy vzhledem k potřebám a věkovým specifikům celého spektra návštěvníků.

Těšíme se na vaši návštěvu ve školní knihovně.

Za učitele českého jazyka a literatury Bc. Veronika Mošová

Otevírací doba

od 7:35 do 7:55 hodin

Literární špalíčky