Vyhlášení školního časopisu roku 

 

Vyhlášení školního časopisu roku 2017

S částí redakční rady jsme se 17.5. zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže Školní časopis roku 2017 - krajské kolo. Ráno jsme vyrazili vlakem na dlouhou cestu do Třince, kde nás v místní knihovně čekalo několik zajímavých workshopů na témata více či méně blízká tvorbě časopisu, také jsme si prohlédli "konkurenční" časopisy jiných škol a krátce po poledni jsme napjatě sledovali vyhlášení výsledků. Získali jsme 1. místo v kategorii - Základní školy II. stupeň.  Dostali jsme drobné dárečky, ale hlavní cenou pro nás byl pocit, že se časopis líbí a jeho tvorba má smysl. V listopadu nás čeká kolo celostátní, kde se "utkají" vítězné časopisy ze všech krajů ČR. 

Já bych tímto chtěla poděkovat celé redakční radě za skvělou celoroční práci, protože tvorba časopisu není o vydání jednoho čísla, ale o souvislé práci (což zjistí jen ti odvážní, kteří se do toho pustí), ale také vedení školy, které vydávání časopisu umožnilo a podpořilo a samozřejmě kolegyním a kolegům za pomoc a pozitivní a povzbudivé ohlasy během celého školního roku. Bez vás všech by to nešlo :).

Za redakční radu Mgr. Zuzana Jurajdová

PS: Stále jsme neuvedli na pravou míru Aprílové číslo :) (že jste ho nečetli?!!!). Jak a proč vzniklo, reportáž z Vyhlášení výsledků a spoustu dalších zajímavých článků bude k přečtení v posledním čísle tohoto školního roku, které vyjde v průběhu června. 

 

Více ve fotogalerii