eSafety Label

Projekt eSafety Label

Národní centrum bezpečnějšího internetu realizuje projekt eSafety Label, podporující realizaci bezpečného IT prostředí provozovaného na školách.

Iniciativa eSafety Label (certifikát elektronické bezpečnosti) podporuje školy pomocí portálu eSafety (www.esafetylabel.eu a www.esafetylabel.cz). Nabízí pedagogům přístup k informacím, které jim pomohou předvídat a vyřizovat incidenty v oblasti elektronické bezpečnosti ve škole i mimo ni. Certifikát elektronické bezpečnosti (eSafety Label) muže být vystaven na webu školy, která úspěšně splnila sadu kritérií dohodnutých s národními ministerstvy školství; certifikát dokládá rodičům a veřejnosti, že elektronická bezpečnost je pro vedení školy důležitá. eSafety Label navíc poskytuje učitelům možnosti profesionálního růstu a propaguje diskuzi a výměnu zdrojů a zkušeností mezi zaměstnanci, kteří se věnují podobným záležitostem.

Za úroveň zabezpečení ICT prostředí naší školy jsme získali bronzovou etiketu eSafety Label a současně jsme získali akční plán zaměřený na problematiku e-bezpečnosti.