Školní družina

AŤ JE LÉTO NEBO ZIMAV NAŠÍ DRUŽINCE JE VŽDY PRÍMA!DO DRUŽINKY CHODÍME RÁDI,MÁME TADY KAMARÁDY!!!

Provozní doba

Ranní provozní doba

6:00 – 7:35

Odpolední provozní doba

11:40 – 16:00


Vychovatelé

I. oddělení

Radmila Šecová – ved. vychovatelka

II. oddělení

Iva Vratislavová

III. oddělení

Bc. Dita Sasynová


Poplatek: 100 Kč měsíčně

ŠD je určena pro žáky 1. stupně (od 1. do 5. třídy)