Školní družina

AŤ JE LÉTO NEBO ZIMAV NAŠÍ DRUŽINCE JE VŽDY PRÍMA!DO DRUŽINKY CHODÍME RÁDI,MÁME TADY KAMARÁDY!!! 

Provozní doba

Ranní provozní doba

6:00 – 7:35

Odpolední provozní doba

11:40 – 16:00


Vychovatelé

I. oddělení

 Radmila Šecová – ved. vychovatelka 

II. oddělení

Bc. Dita Sasynová

III. oddělení

Iva Vratislavová

IV. oddělení

Monika Jalůvková


Poplatek: 150 Kč měsíčně

ŠD je určena pro žáky 1. stupně (od 1. do 5. třídy)