110let

Naše škola slaví narozeniny!

V letošním roce Základní škola Studénka slaví významné jubileum! Je to již 110 let od jejího založení a současní učitelé a žáci se jí rozhodli nadělit spoustu dárků v podobě školní akademie. Ve čtvrtek 31.5. děti ve velkém sále Dělnického domu tančily, zpívaly a hrály nejen pro své nejbližší, ale hlavně proto, abychom všichni společně oslavili významné výročí naší školy. Celá akce se uskutečnila za grantového přispění města Studénky a prostory Dělnického domu nám pak poskytl SAK Studénka, za což jim patří velké poděkování.

V pátek 1. 6. do školy zavítali bývalí i současní zaměstnanci, aby zhlédli slavnostní vystoupení žáků, po kterém následovala prohlídka budovy a slavnostní raut. 

NAŠE Butovická, přejeme Ti dalších 100 let, i když my už tady nebudeme :-).

Mgr. Lenka Školová