den bezpecnosti

DEN BEZPEČNOSTI NA NAŠÍ ŠKOLE

V úterý 10. dubna navštívili žáky 1. stupně por. Bc. Pavel Kašuba a por. Bc. Lukáš Beler z KRIMINÁLNÍ POLICIE NOVÝ JIČÍN a prap. Marian Kumpa s prap. Karlem Frňkou z DOPRAVNÍHO INSPEKTORÁTU NOVÝ JIČÍN. Tito policisté seznámili žáky s pravidly silničního provozu. 

Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet vyšetřování kriminálního činu, odebírání otisků prstů, manipulování s pouty, měření vzdálenosti atd. Také si mohly sednout do policejního auta, kde si vyzkoušely vysílačku, majáky a byly seznámeny s funkcí tohoto dopravního policejního auta. 

Tato policejní akce trvala celé dvě vyučovací hodiny a žáci smutně odcházeli do svých tříd. 

Ještě jednou bych chtěla touto cestou za všechny děti poděkovat policistům, kteří svůj volný čas věnovali našim žákům. 

                                                                                                               Mgr. Aranka Horváthová