BEZPEČNOSTNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM VE ŠKOLE

Prostor je monitorován kamerových systémem se záznamem.

Správcem zpracování je Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková organizace.

Kamerový záznam zpracovává správce za účelem ochrany svého majetku, zdraví a života osob.

Více informací o zpracování záznamů najdete na webu školy www.butovice.cz

Osobní údaje jsou uloženy v souladu se zásadou omezení uložení vyplývající z Nařízení, tzn. pouze po dobu, jež je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány – 3 měsíce.

Po uplynutí doby uložení jsou osobní údaje buď vymazány, nebo anonymizovány.

Tyto Podmínky jsou vydány společností JABLOTRON SECURITY a.s., IČO: 285 01 861, se sídlem K dubu 2328/2a,Chodov, 149 00 Praha 4, spis. zn. obchodního rejstříku: B 14899 vedená u Městského soudu v Praze.