Angličtina Helen Doron

Helen Doron, podle které se celá tato metoda výuky jmenuje, je anglická učitelka a vědkyně, která tuto metodu učení se cizímu jazyku vymyslela. Metoda kopíruje to, jak se děti učí svůj mateřský jazyk. Děti zde hodně zpívají, říkají různé jednoduché básničky, hrají si hry ale také vyrábí a tvoří nebo poslouchají a skládají příběhy. Navíc na ně vyučující mluví celou dobu anglicky, takže především vnímají a poslouchají jazyk, tak jako to dělají malé děti, které poslouchají dlouhou dobu rodiče, než samy začnou mluvit.

Metodu Helen Doron na ZŠ Butovické vyučuje certifikovaná lektorka a jediný rozdíl proti centrům, kde se Helen Doron vyučuje je ten, že je téměř zdarma, protože žáci si platí pouze učebnici. Z důvodu, že se jedná o kroužek, o který je velký zájem je zde také vyšší počet dětí, ale to vůbec neubírá na zábavě nebo účinnosti metody.

Vyučuje Mgr. Zuzana Starečková