bezpecne mesto

BEZPEČNÉ MĚSTO

V měsíci květnu proběhla v naší družině vědomostní soutěž BEZPEČNÉ MĚSTO. Děti plnily úkoly, odpovídaly na otázky a kreslily BEZPEČNÉ MĚSTO. Na konci měsíce jsme vyhodnotili a odměnili nejšikovnější družstva a všichni jsme navštívili hasiče v Butovicích. Tímto bych chtěla poděkovat panu Fišerovi, za zprostředkování návštěvy a panu Schmidovi za hezké povídání o jejich náročném koníčku.

Ved. vychovatelka Radka Šecová