hasici

ŠKOLNÍ DRUŽINKA NA NÁVŠTĚVĚ U HASIČŮ

V pondělí 6. června 2011 jsme s dětmi navštívili místní hasičárnu!

Hned u dveří se nás ujal pán Henzel a zajímavě nám povídal o náplni práce hasiče, následně nám ukázal vybavení hasičského auta. Pak měly děti možnost vyzkoušet, jak se v takovém autě sedí a také jsme přijali pozvání nahlédnout do klubovny dobrovolných hasičů!

Chtěla bych poděkovat panu Jarošovi za zprostředkování a panu Henzlovi za zrealizování zajímavého odpoledne!

Vych. Radka Šecová