Výlet žákovských parlamentů ve Studénce

Dne 26. června se uskutečnil výlet žákovských parlamentů všech tří škol ve Studénce. Žáci ze ZŠ Butovické, ZŠ Sjednocení a ZŠ TGM, kteří se během školního roku 2017/2018 podíleli na organizaci úspěšných akcí pro své spolužáky jednotlivých škol a na společné městské akci Studénka má talent, byli za svou práci náležitě odměněni. Za slunečného počasí se společně vydali na pěší výlet do Bílova do tamního Sportovního centra. Po cestě byla pro zájemce zpřístupněna rozhledna Bílov zvaná Kanihůra, která nabízí nádherný výhled do širokého okolí. V areálu Sportovního centra Bílov si všichni zúčastnění mohli volně zasportovat dle své libosti. Hrál se fotbal, badminton, prolézačky byly v obležení. Pro nejstarší byl zajištěn vnitřní bowling. Nechybělo občerstvení, všichni si pochutnali na pizze. Z Bílova jsme scházeli vysmátí a spokojení, s prázdninovou náladou. 


Mgr. Markéta Martinů

ZŠ Studénka Butovická