Soutěž Zelený strom

Soutěž ve sběru papíru „Zelený strom“

Papír, papír, papír – kam se jen podíváte. Přesně tak vypadalo každé čtvrteční ráno, kdy sběr starého papíru probíhal. A že jsme ho v letošním školním roce nasbírali! Neuvěřitelných 30 640 kg. Obsadili jsme tím nádherné 6. místo v soutěži „Zelený strom“. Tuto organizuje společnost ORC recycling s.r.o. pro školy Moravskoslezského kraje, letos se do této chvályhodné aktivity zapojilo 78 škol. Nezbývá, než vyjádřit obrovské poděkování všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, a pochopitelně obrovský dík patří jejich rodičům a často i prarodičům. Jsme si vědomi, že bez jejich nezištné pomoci bychom takového úžasného výsledku nikdy nedosáhli.

O skutečně masovém zapojení svědčí i skutečnost, že přes 60 žáků nasbíralo více než 100 kg starého papíru. Uvádíme jména těch úplně nejpilnějších:

Mgr. Alena Mičkalová

Ing. Ludmila Tomášková

1. Paruza Sebastian 3 274 kg 

2. Paruzová Rozálie 3 274 kg 

3. Křepelka Jakub 2 749 kg 

4. Lanči Adam 1 851 kg 

5. Davidová Simona 1 538 kg 

6. Svačinová Adéla 1 167 kg

7. Ševčíková Bára 1 032 kg

8. Bittnerová Viktorie 912 kg

9. Palička Šimon 645 kg

10. Šimková Magdaléna 637 kg