Informace k aktuální epidemiologické situaci

INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ OD 8.6.2021


RUŠÍ SE POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK VE VÝUCE A VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ.


HYGIENICKÝ POKYN:

- ve společných prostorách nosí žáci roušky a učitelé respirátory

- mytí rukou, dezinfekce

- používání jednorázových kapesníků

- větrání, pobyt venku

- odstupy

- osobní odpovědnost za dodržování pravidel


Testování probíhá každé pondělí v kmenové třídě v 7,45 hodin.


Přeji Vám krásné dny.

Aranka Horváthová

Informace k provozu od 8.6.2021.pdf

VÝUKA od 24.5.2021

Do školy již dochází prezenčně všechny děti ze všech tříd. Ruší se distanční výuka.

Vyučování: Podle platného rozvrhu 1.9.2020

Testování: Každé pondělí ráno v 7:45 v kmenové třídě. Hygienické pokyny dle nařízení Ministerstva zdravotnictví.


Mgr. Aranka Horváthová

VÝUKA OD 17.5.2021

Na základě rozhodnutí vlády ČR se ruší od 17. května ROTAČNÍ výuka žáků I. stupně naší školy. Také se ruší povinnost homogenních tříd a skupin ve škole, školní družině a školním klubu. II. stupeň - od 17.5. do 21.5. žáci 8.A, 8.B a 9. třída - prezenční výuka, žáci 6.A, 6.B, 7.A a 7.B - distanční výuka.


Od 24.5. se ruší rotační výuka celé naší školy. Bližší informace Vám podají třídní učitelé, vedoucí vychovatelka a vedoucí školní jídelny.

Mgr. Aranka Horváthová


OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 10. KVĚTNA 2021

Výuka žáků prvního a druhého stupně od 10.5.2021


V pondělí 10.5. budou otevřeny třídy druhého stupně v rotační výuce. Třídy se budou střídat následovně:

lichý týden - 1., 2., 3., 6.A, 6.B, 7.A, 7.B

sudý týden - 4., 5.A, 5.B, 8.A, 8.B, 9.


Vyučování bude probíhat podle platného rozvrhu z 1.9.2020

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ A VYČOVÁNÍ

TESTOVÁNÍ PŘED VYUČOVÁNÍM

- pondělí a čtvrtek (druhý stupeň)

- pouze pondělí (první stupeň)


- děti přijdou do školy a otestují se

- děti, které prodělaly covid, jsou 90 dní bez testů, stačí přinést potvrzení od lékaře nebo KHS

- děti, které přinesou negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, ne starší 48 hodin (v pondělí ráno musí být test nejpozději ze soboty rána), jsou též bez testu

- po dohodě se zákonným zástupcem může jít v případě pozitivního testu dítě samo domů, nebo vyčká příchodu rodiče


ŠKOLNÍ DRUŽINA:

- provoz zůstává nezměněn pro I. stupeň


STRAVOVÁNÍ:

- ve školní jídelně podle tříd

- přihlášeny budou obědy všem dětem na prezenční výuce a těm, kteří již nyní obědy odebírají do jídlonosičů

- pokud nemáte zájem o oběd, odhlaste si jej prosím


INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE:

- pokračují bez omezení pro všechny žáky, kteří jsou na on-line výuce, žáci se netestují


SKUPINOVÉ KONZULTACE:

- jsou možné do počtu 6 dětí ve skupině, děti se testují


HYGIENICKÉ POKYNY:

- žáci a zaměstnanci s příznaky onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit (v případě alergií je nutné potvrzení lékaře)

- žáci nosí chirurgické roušky (kromě pobytu venku, kde jsou v odstupu 2 m), učitelé respirátory, případně štít (kromě pobytu venku, kde jsou v odstupu 2 m), v případě, že žák nemůže mít z důvodu aktuálního duševního stavu roušku, je potřebné prohlášení rodiče

- testování se provádí ráno v pondělí a ve čtvrtek, každý účastník vzdělávání je v případě neúčasti testování v určených dnech dotestován při příchodu

- mytí rukou, dezinfekce

- používání jednorázových kapesníků

- větrání a pobyt venku

- odstup

- osobní odpovědnost za dodržování pravidel


TĚLESNÁ VÝCHOVA

- bude probíhat za příznivého počasí venku v homogenních skupinách

- bližší informace podají vyučující TV

INFORMACE Z MŠMT:

v mimořádném opatření je uvedeno, že sportovní činnosti jsou umožněny „za podmínek podle mimořádného opatření upravujícího organizování sportovní činnosti“, MŠMT informuje, že v současné době se na organizování sportovní činnosti ve školách uplatní obecně platná mimořádná opatření,v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku),i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd,jinak není organizování sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních zvlášťupraveno, sportovní činnost ve školách a školských zařízeních se neřídí pravidly pro amatérské sportování organizované sportovními svazy uvedené v mimořádném opatření upravující maloobchod a služby,sportovní činnosti ve školách jsou dle dosavadního znění opatření v celé ČR dále umožněny bez omezení na vnitřní nebo vnější prostory v mateřských školách a u oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu (pokud je těmto dětem, žákům nebo studentům dle ostatních ustanovení opatření umožněna osobní účast na vzdělávání).


ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ A ODCHODY NA OBĚD JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

1. třída

- sraz v 7:35 v altánu, společný odchod do třídy s třídní učitelkou

- ukončení vyučování v 11:40

- odchod na oběd ve 12:00, odchod domů nebo do ŠD


2. třída

- sraz v 7:40 na školním dvoře, společný odchod do třídy s třídní učitelkou

- pondělí, čtvrtek - ukončení vyučování v 12:45 (oběd proběhne v průběhu vyučování) a domů nebo do ŠD

- úterý, středa, pátek - ukončení vyučování a odchod na oběd v 11:40 a domů nebo do ŠD


3. třída

- sraz v 7:35 u vchodu od lékárny, společný odchod do třídy s třídní učitelkou

- pondělí, úterý, středa, čtvrtek - ukončení vyučování v 12:35 podle rozvrhu, odchod na oběd a domů nebo do ŠD

- v pátek odchod na oběd v 12:15 odchod na oběd a domů nebo do ŠD


6.A

- v pondělí sraz v 7:45 v altánu, odchod do třídy k testování s vyučujícím v 1. hodině v altánu

- ostatní dny příchod do školy hlavním vchodem, vstup od 7:35 h. Zákaz setrvávání v šatnách, po přezutí ihned odchod do třídy. Ve čtvrtek proběhne testování v kmenových třídách v 7:45 h s vyučujícími v 1. hodině.

Odchody na oběd a ukončení vyučování

- pondělí: ukončení vyučování 13:15 a odchod na oběd a domů

- úterý: ukončení vyučování 13:30 (oběd proběhne během vyučování)

- středa: ukončení vyučování 13:20 a odchod na oběd a domů

- čtvrtek: ukončení vyučování 13:30 (oběd proběhne během vyučování)

- pátek: ukončení vyučování 12:35 a odchod na oběd a domů


6.B

- v pondělí sraz v 7:45 na školním dvoře, odchod do třídy k testování s vyučujícím v 1. hodiněv altánu

- ostatní dny příchod do školy hlavním vchodem, vstup od 7:35 h. Zákaz setrvávání v šatnách, po přezutí ihned odchod do třídy. Ve čtvrtek proběhne testování v kmenových třídách v 7:45 h s vyučujícími v 1. hodině.

Odchody na oběd a ukončení vyučování

- pondělí: ukončení vyučování 13:30 (oběd proběhne během vyučování)

- úterý: ukončení vyučování 13:30 a odchod na oběd a domů

- středa: ukončení vyučování 13:30 a odchod na oběd a domů

- čtvrtek: ukončení vyučování 13:15 a odchod na oběd a domů

- pátek: ukončení vyučování 12:25 a odchod na oběd a domů


7.A

- v pondělí sraz v 7:45 před hlavním vchodem, odchod do třídy k testování s vyučujícím v 1. hodiněv altánu

- ostatní dny příchod do školy hlavním vchodem, vstup od 7:35 h. Zákaz setrvávání v šatnách, po přezutí ihned odchod do třídy. Ve čtvrtek proběhne testování v kmenových třídách v 7:45 h s vyučujícími v 1. hodině.

Odchody na oběd a ukončení vyučování

- pondělí: ukončení vyučování 13:30 a odchod na oběd a domů

- úterý: ukončení vyučování 13:30 (oběd proběhne během vyučování)

- středa: ukončení vyučování 12.25 odchod na oběd a domů, žáci, kteří mají PříP se vrací do školy

- čtvrtek: ukončení vyučování 13:30 (oběd proběhne během vyučování)

- pátek: ukončení vyučování 13:15 a odchod na oběd a domů


7.B

- v pondělí sraz v 7:45 u vchodu do lékárny, odchod do třídy k testování s vyučujícím v 1. hodiněv altánu

- ostatní dny příchod do školy hlavním vchodem, vstup od 7:35 h. Zákaz setrvávání v šatnách, po přezutí ihned odchod do třídy. Ve čtvrtek proběhne testování v kmenových třídách v 7:45 h s vyučujícími v 1. hodině.

Odchody na oběd a ukončení vyučování

pondělí: ukončení vyučování 13:00 a odchod na oběd a domů

úterý: ukončení vyučování 13:15 a odchod na oběd a domů

středa: ukončení vyučování 12:15 a odchod na oběd a domů nebo žáci, kteří mají PříP se vrací do školy

čtvrtek: ukončení vyučování 13:30 a odchod na oběd a domů

pátek: ukončení vyučování 13:30 a odchod na oběd a domů


Přeji Vám všem hodně zdraví.

Aranka Horváthová, ředitelka školy


Všechna další opatření jsou uvedena v sekci Soubory (dole na této webové stránce).

Informace od 31.1..pdf
Informace školy.pdf
Provoz školy od 17.5..pdf
informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-105.pdf
Testování uchazečů o studium na SŠ.pdf
Mimořádné-opatření-testování-u-přijímacích-zkoušek-s-platností-od-26.-dubna-2021.pdf
přijímací řízení - dodatek.pdf
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ.pdf
LETÁK - TESTOVÁNÍ.pdf
MŠMT-MANUÁL TESTOVÁNÍ.pdf
TESTOVÁNÍ-LETÁK PRO RODIČE.pdf
msmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-06-04-2021.pdf
Informace školy.pdf
210226_UV 200-omezeni-provozu-skol.pdf
Roušky.pdf
Opatření PES pro oblast školství.pdf
doporučené odkazy.docx
Infografika_eRouska.pdf