ZAMĚSTNANCI ŠKOLY: 

I. STUPEŇ
1. tř.      Mgr. Markéta Martinů (marketa.martinu@butovice.cz)      
2. tř.     Mgr. Darja Hromková (darja.hromkova@butovice.cz)
3.A     Mgr. Alena Myšková (alena.myskova@butovice.cz)             
3.B     Mgr. Monika Pavlíková (monika.pavlikova@butovice.cz)
4. tř.     Eva Neubauerová (eva.neubauerova@butovice.cz)
 5.A     Lucie Matýsková (lucie.matyskova@butovice.cz)       
5.B     Mgr. Monika Niklová (monika.niklova@butovice.cz)

II. STUPEŇ
6.A Mgr. Michal Holub, DiS. (michal.holub@butovice.cz)
6.B Mgr. Jan Neubauer (jan.neubauer@butovice.cz)
7. Mgr. Lenka Školová (lenka.skolova@butovice.cz)
8.A Ing. Ludmila Tomášková (ludmila.tomaskova@butovice.cz)
8.B Mgr. Jitka Školová (jitka.skolova@butovice.cz)
9. tř. Mgr. Jana Rychtarová (jana.rychtarova@butovice.cz)

NETŘÍDNÍ UČITELÉ
Mgr. Lenka Bakalová (lenka.bakalova@butovice.cz)
Mgr. Alena Mičkalová (alena.mickalova@butovice.cz)
Mgr. Petra Richterová (petra.richterova@butovice.cz)
Mgr. Rostislav Vonšík (rostislav.vonsik@butovice.cz)
Vladimír Sauer (vladimir.sauer@butovice.cz)
Mgr. Alena Kubánková  (alena.kubankova@butovice.cz)

ICT manažer
Mgr. Jana Rychtarová (jana.rychtarova@butovice.cz)

VÝCHOVNÝ PORADCE
Mgr. Alena Mičkalová (alena.mickalova@butovice.cz)
Mgr. Rostislav Vonšík (rostislav.vonsik@butovice.cz)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE
Mgr. Rostislav Vonšík (rostislav.vonsik@butovice.cz)

VYCHOVATELKY
Radmila Šecová - vedoucí (radmila.secova@butovice.cz)
Iva Vratislavová (iva.vratislavova@butovice.cz)
Dita Sasynová, Bc. (dita.sasynova@butovice.cz)

ASISTENTKY
Monika Gabryšová (monika.gabrysova@butovice.cz)
Dita Sasynová Bc. (dita.sasynova@butovice.cz)
 Svatava Kotalová (svatava.kotalova@butovice.cz)