Přeplatky za září za obědy, které se evidovaly v minulém stravovacím programu, budou vyplaceny takto:
- stravné hrazeno inkasem bude vráceno na účet k 25.10.2018
- stravné hrazeno hotovostně je připraveno k vyplacení v kanceláři školní jídelny, vyplácet se budou v úředních hodinách.

Na doúčtování nedotované stravy - neodhlášené obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole, budou rodiče upozorněni zprávou v aplikaci EDUPAGE. Ve zprávě bude uvedeno jaká částka se má uhradit a jak ji uhradit.

Informace k novému stravovacímu systému
Od 1.10.2018 spouští školní jídelna nový stravovací systém EDUPAGE.

Číslo účtu 226660036/0600
Pokyny k úhradě stravného:
1) v záložce moje platba se vám zobrazí číslo účtu školní jídelny, přidělený variabilní symbol a výše zálohy splatná k 25.9.2018 na měsíc říjen – tuto platbu je nutné uhradit jednorázovým příkazem.
2) na následující platby si na vašem účtu zřídíte svolení s inkasní platbou k výše uvedenému účtu.
3) můžete si nastavit limit inkasní platby- doporučujeme 600,-Kč na každé stravované dítě
4) splatnost je vždy k 25. dni v měsíci zálohově na měsíc následující
5) výši úhrady si můžete zkontrolovat v aplikaci na EDUPAGE u jednotlivého strávníka
6) potvrzení vaší platby se vám v aplikaci EDUPAGE zobrazí po zpracování výpisu z naší banky v týdenním intervalu - proto se vám ihned vaše platba nezobrazí jako uhrazená, ale až s týdenním
prodlením.

V případě dotazů a nejasností se obracejte na:
vedoucí školní jídelny Šárku Zalackovou, telefon 556 400 109, email sarka.zalackova@butovice.cz
ekonomku zš Bc. Dagmar Dostálovou, telefon 556 400 363, email dagmar.dostalova@butovice.cz


ŠKOLNÍ JÍDELNA
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Dle zákona č. 561/2004, §119 po dobu nepřítomnosti dítěte ve škole je nutno dítě ze školního stravování odhlásit. První den nemoci je možný výdej oběda do nosiče za cenu školního stravování. Od druhého dne nepřítomnosti dítěte je možné si oběd odebrat v plné výši t.j. cena školního oběda + provozní náklady dle aktuálního kalkulačního listu. Upozorňujeme, že za neodhlášené obědy si školní jídelna účtuje cenu oběda také v plné výši -  tj. cena školního oběda + provozní náklady, dle aktuálního kalkulačního listu.
S tímto postupem byli rodiče seznámeni prostřednictvím přihlášky ke školnímu stravování.Vedoucí školní jídelny: Šárka Zalacková
Hlavní kuchařka: Anna Matoušková
Telefonický kontakt: 556 400 109 

Úřední hodiny:   
pondělí  6:3010:30
úterý11:00  15:00
středa 11:0015:00
čtvrtek6:3010:30
pátek6:30 10:30
            
Číslo účtu pro školní jídelnu je 226660036/0600Školní jídelna poskytuje stravovací služby pro žáky a zaměstnance školy, pro cizí strávníky. Pracovní kapacita školní jídelny je 280 připravených hlavních jídel za den, cílová nejvyšší možná kapacita je 400 připravených hlavních jídel za den.

CENY JÍDEL PRO ŽÁKY ŠKOLY, GRAMÁŽ MASA DLE NORMY PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Pro školní stravování na základní škole jsou zavedeny tři věkové kategorie žáků:
 věk žáka cena za jeden oběd objednaný rodičem  norma - váha vydávaného nezpracovaného masa na jeden žákovský oběd v dkg /pokud je na jídelníčku/
 6-10 let 21,- Kč 6 dkg/oběd
 10-14 let 23,- Kč 7 dkg/oběd
 15 a více let 25,- Kč 8 dkg/oběd


VAŘENÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
Školní jídelna nabízí všem zájemcům možnost odběru obědů. Oběd je možno konzumovat přímo ve školní jídelně školy, nebo odebírat do vlastních vhodných nádob. 

CENA JEDNOHO ODEBRANÉHO OBĚDA : 56,- Kč (od 1.4.2018)

Stravování cizích strávníků ve školní jídelně: výdej jídel denně od 11.30 do 11.45.
Odběr jídel do vlastních nádob : výdej denně od 11.30 do 12.00 a od 13.15 do 13.45.
Jídla pro cizí strávníky jsou připravována dle jídelníčku platného pro žáky školy.
ĉ
Zuzana Jurajdová,
19. 9. 2018 5:28
ĉ
Zuzana Jurajdová,
21. 9. 2018 5:32