ŠKOLNÍ JÍDELNA
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Dle zákona č. 561/2004, §119 po dobu nepřítomnosti dítěte ve škole je nutno dítě ze školního stravování odhlásit. První den nemoci je možný výdej oběda do nosiče za cenu školního stravování. Od druhého dne nepřítomnosti dítěte je možné si oběd odebrat v plné výši t.j. cena školního oběda + provozní náklady dle aktuálního kalkulačního listu. Upozorňujeme, že za neodhlášené obědy si školní jídelna účtuje cenu oběda také v plné výši -  tj. cena školního oběda + provozní náklady, dle aktuálního kalkulačního listu.
S tímto postupem byli rodiče seznámeni prostřednictvím přihlášky ke školnímu stravování.Vedoucí školní jídelny: Šárka Zalacková
Hlavní kuchařka: Anna Matoušková
Telefonický kontakt: 556 400 109 

Úřední hodiny:   
pondělí  6:3010:30
úterý11:00  15:00
středa 11:0015:00
čtvrtek6:3010:30
pátek6:30 10:30
            
Číslo účtu pro školní jídelnu je 226660036/0600Školní jídelna poskytuje stravovací služby pro žáky a zaměstnance školy, pro cizí strávníky. Pracovní kapacita školní jídelny je 280 připravených hlavních jídel za den, cílová nejvyšší možná kapacita je 400 připravených hlavních jídel za den.

CENY JÍDEL PRO ŽÁKY ŠKOLY, GRAMÁŽ MASA DLE NORMY PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Pro školní stravování na základní škole jsou zavedeny tři věkové kategorie žáků:
 věk žáka cena za jeden oběd objednaný rodičem  norma - váha vydávaného nezpracovaného masa na jeden žákovský oběd v dkg /pokud je na jídelníčku/
 6-10 let 21,- Kč 6 dkg/oběd
 10-14 let 23,- Kč 7 dkg/oběd
 15 a více let 25,- Kč 8 dkg/oběd


VAŘENÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
Školní jídelna nabízí všem zájemcům možnost odběru obědů. Oběd je možno konzumovat přímo ve školní jídelně školy, nebo odebírat do vlastních vhodných nádob. 

CENA JEDNOHO ODEBRANÉHO OBĚDA : 56,- Kč (od 1.4.2018)

Stravování cizích strávníků ve školní jídelně: výdej jídel denně od 11.30 do 11.45.
Odběr jídel do vlastních nádob : výdej denně od 11.30 do 12.00 a od 13.15 do 13.45.
Jídla pro cizí strávníky jsou připravována dle jídelníčku platného pro žáky školy.
ĉ
Zuzana Jurajdová,
19. 9. 2018 5:28
ĉ
Zuzana Jurajdová,
21. 9. 2018 5:32
ĉ
Zuzana Jurajdová,
16. 1. 2019 5:57