INFORMACE O ODHLAŠOVÁNÍ A VÝDEJI OBĚDŮ BĚHEM POSLEDNÍHO ČERVNOVÉHO TÝDNE

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ JE MOŽNÉ DO ÚTERÝ 26.6.2018 DO 13.00 h.

VÝDEJ OBĚDŮ 25.6.- 29.6. 2018 
OD 11.00h DO 12.00 h.

VÝDEJ OBĚDU V PÁTEK 29.6.2018

OD 8.30 h do 12.00 h výdej pro žáky:
SENDVIČ SE ŠUNKOU A SÝREM, NÁPOJ

OD 10.30 h do 12.00 h výdej pro dospělé strávníky:
POLÉVKA KRUPICOVÁ, HUSITSKÁ SMĚS, RÝŽE, KOMPOT, NÁPOJ

Informace o úhradě stravného:

Stravné je hrazeno zálohově, příklad úhrady:
- záloha leden 2018 - vratky listopad 2017 + NS listopad 2017 /Nedotovaná Strava/
- hotovostní úhrada zálohy do 5.1.2018
- inkaso k 25.12.2017

Návod na přihlašování a odhlašování obědů přes internetové stránky www.estrava.cz je zde.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Dle zákona č. 561/2004, §119 po dobu nepřítomnosti dítěte ve škole je nutno dítě ze školního stravování odhlásit. První den nemoci je možný výdej oběda do nosiče za cenu školního stravování. Od druhého dne nepřítomnosti dítěte je možné si oběd odebrat v plné výši t.j. cena školního oběda + provozní náklady dle aktuálního kalkulačního listu. Upozorňujeme, že za neodhlášené obědy si školní jídelna účtuje cenu oběda také v plné výši -  tj. cena školního oběda + provozní náklady, dle aktuálního kalkulačního listu.
S tímto postupem byli rodiče seznámeni prostřednictvím přihlášky ke školnímu stravování.Vedoucí školní jídelny: Šárka Zalacková
Hlavní kuchařka: Anna Matoušková
Telefonický kontakt: 556 400 109 

Úřední hodiny:                 
pondělí a úterý 12.30 - 15.00
středa a čtvrtek 7.30 - 11.00

Vážení strávníci,
rozšířili jsme možnosti odhlašování stravy ve školní jídelně.
Vyberte si prosím jednu z možnosti:
- odhlašování stravy telefonicky na číslech 556 400 109
- odhlašování stravy osobně u vedoucí jídelny nebo paní kuchařky
- odhlašování stravy na internetovém portále www.estrava.czŠkolní jídelna poskytuje stravovací služby pro žáky a zaměstnance školy, pro cizí strávníky. Pracovní kapacita školní jídelny je 280 připravených hlavních jídel za den, cílová nejvyšší možná kapacita je 400 připravených hlavních jídel za den.

ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘIPRAVUJE JEDNO HLAVNÍ JÍDLO DENNĚ A V NĚKTERÝCH DNECH DVĚ HLAVNÍ JÍDLA. PŘI VÝBĚRU ZE DVOU HLAVNÍCH JÍDEL SI STRÁVNICI NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.ESTRAVA.CZ ZVOLÍ POŽADOVANÝ DRUH OBĚDA. ZMĚNA JE MOŽNÁ DVA PRACOVNÍ DNY PŘEDEM DO 13,00 HOD. POKUD JE OBJEDNANÝCH MÉNĚ NEŽ 25 JÍDEL Č. 2, VAŘÍ SE PRO VŠECHNY STRÁVNÍKY JÍDLO Č. 1. JÍDELNÍČEK SE SKLADBOU A POUŽÍVANÝMI RECEPTURAMI SE ŘÍDÍ PRAVIDLY,NORMAMI A ZÁSADAMI PRO ZDRAVOU VÝŽIVU PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ. 


CENY JÍDEL PRO ŽÁKY ŠKOLY, GRAMÁŽ MASA DLE NORMY PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Pro školní stravování na základní škole jsou zavedeny tři věkové kategorie žáků:

 věk žáka cena za jeden oběd objednaný rodičem  norma - váha vydávaného nezpracovaného masa na jeden žákovský oběd v dkg /pokud je na jídelníčku/
 6-10 let 21,- Kč 6 dkg/oběd
 10-14 let 23,- Kč 7 dkg/oběd
 15 a více let 25,- Kč 8 dkg/oběd


VAŘENÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

Školní jídelna nabízí všem zájemcům možnost odběru obědů. Oběd je možno konzumovat přímo ve školní jídelně školy, nebo odebírat do vlastních vhodných nádob. 

CENA JEDNOHO ODEBRANÉHO OBĚDA : 56,- Kč (od 1.4.2018)

Stravování cizích strávníků ve školní jídelně: výdej jídel denně od 11.30 do 11.45.
Odběr jídel do vlastních nádob : výdej denně od 11.30 do 12.00 a od 13.15 do 13.45.
Jídla pro cizí strávníky jsou připravována dle jídelníčku platného pro žáky školy.
ĉ
Zuzana Jurajdová,
4. 5. 2018 11:59