Školní klub

Přehled kroužků pro rok 2017/2018:


Vedením školního klubu zřízeného při naší základní škole je pověřen Mgr. Jan Neubauer. 

Ve školním roce 2017/2018 je pro žáky ZŠ Butovická Studénka připravena nabídka kroužků školního klubu. V prvním týdnu školy budou žákům rozdány přihlášky, prosím Vás, ať své děti přihlásíte a přihlášku odevzdáte třídnímu učiteli nejpozději do pátku 8. září. Poté Vás budu na těchto stránkách informovat o tom, které kroužky se uskuteční a od kterého data začnou fungovat. 

Může se rovněž stát, že některé z kroužků se nebudou moci otevřít z důvodu nízké naplněnosti. Celou částku za školní rok uhradí žák v hotovosti před zahájením činnosti kroužku jeho vedoucímu nebo ekonomce školy, nejpozději však na první schůzce. Žák se nebude moci zúčastnit práce v kroužku, dokud nezaplatí příslušnou částku. Při bezhotovostní platbě zadejte číslo účtu školy: 72901764/0600 a uveďte jméno žáka, třídu a název kroužku. 

Veškeré další informace o platbách, přihlašování, odhlašování, organizaci atd. najdete v Řádu školního klubu, který je ke stažení ZDE.

Školní klub při ZŠ Butovická svou činností navazuje na školní vzdělávací program a je jeho nadstavbou. Usiluje o efektivní využití volného času žáků a o rozvoj jejich všestranných zájmů, čímž se stává tou nejlepší prevencí výskytu sociálně patologických jevů.
Posláním ŠK je motivace, podpora a vedení dětí k všestrannému rozvoji osobnosti, zejména smysluplným využitím volného času širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí a pod vedením pedagogů školy a externích pracovníků s příslušnou odborností.
V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí dětem rozmanité kroužky, ve kterých se prolínají všechny složky rekreační, odpočinkové, sebevzdělávací a zájmové činnosti.
Zájmové činnosti s prvky sebevzdělávání jsou uskutečňovány ve specializovaných kroužcích, jejichž nabídka je určena všem žákům školy, ale rovněž je přístupná i pro žáky jiných škol. Jedná se o kroužky s náplní sportovní, jazykovou, hudební, tvořivou, estetickou a počítačovou.

V přehledech kroužků školního klubu (viz. níže) vás budu průběžně během měsíce září informovat o datech zahájení činnosti kroužků. Rovněž je taky možné, že daný kroužek nebude moct zahájit svou činnost z důvodu nízké obsazenosti žáků. 

Mgr. Jan Neubauer, vedoucí Školního klubu při ZŠ Butovická
  

Data zahájení ve školním roce 2017/2018 - bude upřesněno během září

Přihláška k činnosti v kroužku školního klubu ke stažení zde (Přihláška kroužky ŠK 2017-2018) (odevzdejte třídnímu učiteli do pátku 8. září)

Přehled kroužků v roce 2017/2018:

Přehled kroužků s aktuálními časy a datem otevření je ke stažení ve spodní části stránky  (během září bude průběžně aktualizováno).
Angličtina hrou Zájmové kroužky Futsal
Jóga Pěvecký sbor Počítačový kroužek
Korálkování Školní časopis Školní parlament
Turistický kroužek  veselaveda zumba
Ċ
Zuzana Jurajdová,
20. 9. 2017 1:43
Comments