Školská rada na ZŠ Butovické pracuje v tomto složení:

Předseda:
Ing. Marcel Matýsek, MBA

Členové:
Bc. Ivo Fišer
Mgr. Markéta Richterová
Helena Wojdylová
Mgr. Darja Hromková
Mgr. Jitka Školová