Metodik prevence - Mgr. Rostislav Vonšík

Náplň práce:
vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou, věnuje se prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu,
snaží se rozpoznat osobní problémy u žáků a snaží se jim pomoci, spolupracuje s orgány místní správy a samosprávy, které mají
v kompetenci problematiku prevence nežádoucích jevů, v případě nežádoucích jevů kontaktuje odpovídající odborné pracoviště,
zprostředkovává učitelům i rodičům odborné informace o metodách, programech, projektech, účastní se odborně zaměřených akcí.