Občanské sdružení Pastelka

Zástupci jednotlivých tříd ve školním roce 2018/2019:
Rodiče žáků školy jsou sdruženi v občanském sdruženi „Sdružení Pastelka z.s.“. Koordinátorem činností sdružení je Bc. Pavlína Richterová, DiS. Pokladní je ekonomka školy Bc. Dagmar Dostálová. Členové jsou všichni rodiče - zákonní zástupci všech našich žáků. 
Sdružení rozhoduje o využití prostředků poskytovaných škole jako příspěvek, který se vybírá od rodičů a zákonných zástupců žáků jednou ročně. Výše příspěvku byla projednána správní radou a poté schválena na valné hromadě, kde byla správní rada doplněna o nové členy, kteří zde byli schváleni. Pro školní rok 2017/2018 činí schválená výše příspěvku na první dítě z rodiny 300,- Kč a na každé další 100 Kč.

Zástupci jednotlivých tříd ve školním roce 2018/2019ĉ
Zuzana Jurajdová,
2. 10. 2017 5:32
ĉ
Zuzana Jurajdová,
2. 10. 2017 5:32