Školní družina

AŤ JE LÉTO NEBO ZIMA
V NAŠÍ DRUŽINCE JE VŽDY PRÍMA!

DO DRUŽINKY CHODÍME RÁDI,
MÁME TADY KAMARÁDY!!! 

Provozní doba: 
ráno 6:00 – 7:35 hodin
odpoledne 11:40 – 16:00 hodin

1. oddělení – Radka Šecová (vedoucí  vychovatelka školní družiny)
2. oddělení-  Bc. Dita Sasynová
3. oddělení – Iva Vratislavová

Poplatek: 80 Kč měsíčně


AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY NA MĚSÍC LISTOPAD 2018
I. - II. oddělení
9.11. 2018 – kouzelník RENO od 16.hod. - do 17.hod.
12.11.2018 – oslava narozenin
15.11.5018 – návštěva STÁTNÍ POLICIE odchod v 13.hod. - návrat v 15.hod.
23.11.2018 – MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE od 13.30 hod. - do 14.30 hod.

III. oddělení
9.11. 2018 – kouzelník RENO od 16.hod. - do 17. hod.
12.11.2018 – oslava narozenin
23.11.2018 – MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE od 13.30 hod. - 14.30 hod.

Akce školní družinky 2018/2019:

 
 
vanocniroznov 
vanocnitvoreni
 
myslivec 
exkurzepolicie 
kouzelnikreno
 
denzvirat
vladahron 
navstevact

narozeninyzari
draciodpolende
malovaniprazdniny