Provozní doba, rozvrh hodin a zvonění

Vyučování a přestávky probíhají na naší škole dle časového rozvrhu.

Život školy se řídí školním řádem, který je pro všechny závazný.

Škola je otevřena od 7:35.

Vyučovací hodiny:
 1.  
 8:00     8:45
 2.  8:55 9:40
 3.  10:00 10:45
 4. 10:55 11:40
 5. 11:50 12:35
 6. 12:45 13:30
     
Odpolední vyučování:
 7. a 8.       14:00 15:30