Školní tělocvična
Cena pronájmu:
Horní TV: 270,-/60 min
Dolní TV: 255,-/60 min

Více informací o pronájmu u Mgr. Jana Neubauera (jan.neubauer@butovice.cz)