Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2018/2019
- Podávání přihlášek na dvě školy (+ až dvě talentové)
- U maturitních oborů jednotný test CERMAT z Českého jazyka (60 minut) a Matematiky (70 minut)
- První přijímací řízení probíhá na škole, kterou žák uvádí jako první
- Žáci se speciálními potřebami volají ŠPZ kvůli úlevám
- U přijímacího řízení zohledněn i prospěch, úspěchy v olympiádách, případně jiné školní přijímací zkoušky (dle školy)
- Počítá se lepší výsledek
- Po vyhlášení výsledků (na internetu) odevzdat do 10 dnů na dané škole zápisový lístek (dodá krajský úřad nebo ZŠ)
- Přijetí oznámeno na internetu, nepřijetí dopisem
- Odvolání do 3 dnů od rozhodnutí o přijetí

Termíny:
Do 1. března 2019 odevzdání přihlášek na všechny školy kromě škol s talentovou zkouškou (30. listopad 2018)
Přijímací zkoušky do učňovských oborů bez maturity - duben 2019 (viz webové stránky škol)
- 1. kolo přijímací zkoušky škol bez talentové zkoušky:
        - 1. řádný termín jednotných testů 12. dubna 2019
        - 2. řádný termín jednotných testů 15. dubna 2019
        - 1. náhradní termín pro všechny školy 13. května 2019
        - 2. náhradní termín pro všechny školy 14. května 2019
- Talentové zkoušky oborů konzervatoří od 15. ledna do 31. ledna
- Talentové zkoušky ostatních uměleckých oborů od 2. ledna do 15. ledna

Požadavky na rodiče:
- nejpozději do 8. února odevzdat informace o škole (IZO, kód oboru, iniciály jednoho zákonného zástupce) a přihlášku vytiskne naše škola 
- přihlášku v nejbližším termínu pošleme po žákovi
- do přihlášky zákonný zástupce dopíše pouze datum přijímacího řízení a podepíše se