Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2016/2017

- podávání přihlášek na dvě školy
- u maturitních oborů jednotný test z Českého jazyka a Matematiky
- přijímací řízení probíhá na škole, kterou žák uvádí jako první
- žáci se speciálními potřebami volají ŠPZ kvůli úlevám
- u přijímacího řízení zohledněn i prospěch, případně jiné školní přijímací zkoušky (dle školy)
- po vyhlášení výsledků (na internetu) odevzdat do 10 dnů na dané škole zápisový lístek (dodá krajský úřad nebo ZŠ)

Termíny:
- do 1. března 2017 odevzdání přihlášek na všechny školy kromě škol s talentovou zkouškou (30. listopad 2016)
- přijímací zkoušky do učňovských oborů bez maturity od 22. dubna do 30. dubna
- 1. kolo přijímací zkoušky škol bez talentové zkoušky od 12. dubna do 28. dubna:
        - 1. řádný termín jednotných testů 12. dubna 2017
        - 2. řádný termín jednotných testů 19. dubna 2017
        - 1. náhradní termín pro všechny školy 11. května 2017
        - 2. náhradní termín pro všechny školy 12. května 2017
- talentové zkoušky oborů konzervatoří od 15. ledna do 31. ledna
- talentové zkoušky ostatních uměleckých oborů od 2. ledna do 15. ledna
- nejdřívější termín pro vyhlášení výsledků 22. dubna

Požadavky na rodiče:
- nejpozději do 17. února odevzdat informace o škole (IZO, kód oboru, iniciály jednoho zákonného zástupce) a přihlášku vytiskne naše škola
- přihlášku v nejbližším termínu pošleme po žákovi
- do přihlášky zákonný zástupce dopíše pouze datum přijímacího řízení a podepíše se