Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2017/2018
- Podávání přihlášek na dvě školy (+ až dvě talentové)
- U maturitních oborů jednotný test CERMAT z Českého jazyka (60 minut) a Matematiky (70 minut)
- První přijímací řízení probíhá na škole, kterou žák uvádí jako první
- Žáci se speciálními potřebami volají ŠPZ kvůli úlevám
- U přijímacího řízení zohledněn i prospěch, úspěchy v olympiádách, případně jiné školní přijímací zkoušky (dle školy)
- Počítá se lepší výsledek
- Po vyhlášení výsledků (na internetu) odevzdat do 10 dnů na dané škole zápisový lístek (dodá krajský úřad nebo ZŠ)
- Přijetí oznámeno na internetu, nepřijetí dopisem
- Odvolání do 3 dnů od rozhodnutí o přijetí

Termíny:
- Do 1. března 2018 odevzdání přihlášek na všechny školy kromě škol s talentovou zkouškou (30. listopad 2017)
- Přijímací zkoušky do učňovských oborů bez maturity od 22. dubna do 30. dubna
- 1. kolo přijímací zkoušky škol bez talentové zkoušky od 12. dubna do 28. dubna:
        - 1. řádný termín jednotných testů 12. dubna 2018
        - 2. řádný termín jednotných testů 16. dubna 2018
        - 1. náhradní termín pro všechny školy 10. května 2018
        - 2. náhradní termín pro všechny školy 11. května 2018
- Talentové zkoušky oborů konzervatoří od 15. ledna do 31. ledna
- Talentové zkoušky ostatních uměleckých oborů od 2. ledna do 15. ledna
- Nejdřívější termín pro vyhlášení výsledků - konec dubna

Požadavky na rodiče:
- nejpozději do 16. února odevzdat informace o škole (IZO, kód oboru, iniciály jednoho zákonného zástupce) a přihlášku vytiskne naše škola 
- přihlášku v nejbližším termínu pošleme po žákovi
- do přihlášky zákonný zástupce dopíše pouze datum přijímacího řízení a podepíše se