Turistický kroužek

Děti, které mají zájem pracovat v tomto kroužku, se scházejí pravidelně 1x týdně, schůzka trvá 1,5 hodiny. Pro velký zájem jsou děti rozděleny podle věku na mladší 3. – 5. třída a starší 6. - 9. třída. Náplní těchto schůzek jsou turistické znalosti a dovednosti, ale rovněž hry a soutěže nejrůznějšího charakteru.
Děti se velmi těší na sobotní celodenní výlety, které jsou organizovány 1x v měsíci. Poznáváme při nich naši krásnou vlast, učíme se, jak se správně chovat v přírodě, rozdělávat oheň, navštěvujeme blízké hrady a další pamětihodnosti, koupeme se nejen v přírodě, ale i v krytých bazénech.
Vyvrcholením naší celoroční práce bývá každoročně červnové třídenní turistické soustředění, kde zúročíme vše, co jsme se během roku naučili. Nechybí sportovní i jiné kolektivní hry a soutěže, táborový oheň či stezka odvahy.

Vyučuje Mgr. Alena Mičkalová a Mgr. Marek Mičkal


Akce 2018/2019
 
 
 
5vylettk 4vylettk2019
3vylettk2018 2vylettk 1vylettk2018


Akce 2017/2018:

 
 
 
soustredeni
 
9vylettk 8vylettk7vylettk
6vylettk 5vylettk4vylettk
 
3vylettk 2vylettk 1vylettk