2nd TASK

eTwinningový projekt pokračuje!

We´ve just finished second task in our eTwinning project with the Reunion Island. The task wasn´t easy, but I think students worked very well! We made powerpoint presentations about our country and education. The Réunion students had the same task. We´ve found out that its quite different over there. For example they go to school on Saturdays!!! But you can check that (and other interesting facts) yourself!

Právě jsme splnili druhý úkol v našem eTwinningovém projektu s Réunionem. Úkol to byl nelehký, ale žáci 7. třídy se s ním poprali úspěšně :). Tvořili powerpointové prezentace o naší republice a vzdělávacím systému. Stejný úkol měli i studenti z Réunionu. Po shlédnutí prezentací jsme zjistili, že je to v obou státech dost rozdílné. Například jsme zjistili, že na Réunionu chodí do školy v sobotu! Ale tohle všechno (a další zajímavé informace) si vlastně v prezentaci můžete přečíst sami.

Mgr. Zuzana Jurajdová

Odkaz na projekt zde.