morning coffee

Morning coffee /žáci 6.-9. tříd a Mgr. Zuzana Jurajdová/

Morning coffee je projekt, na kterém se podílí žáci naší školy, kteří tvoří školní časopis. Žáci nejdříve vymysleli a hlasovali o nejlepší název a vytvořili si své logo. Do jednotlivých čísel tohoto mezinárodního časopisu přidáváme tématické články (tato témata se v každém čísle liší). Můžeme se tedy dočíst, jak se liší kuchyně, svátky, či způsob trávení volného času v jednotlivých zemích, které se projektu s námi účastní. Dalšími partnery v projektu jsou žáci z Francie, Itálie, Maďarska, Turecka, Ukrajiny a Srbska.

Odkaz na stránky projektu: https://twinspace.etwinning.net/23432/home

V lednu jsme vydali první číslo: