Sportovní hry

Sportovní hry (max 25 žáků)

Kroužek zaměřený na všestranné rozvíjení pohybové zdatnosti dětí 1. – 3. ročníku formou různorodých pohybových her s využitím sportovního náčiní, vybavení školní tělocvičny a netradičních pomůcek (kelímky, noviny apod.)

Vyučuje Mgr. Markéta Martinů

Tělo v pohybu = radostný duch v těle.