Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek

Kroužek se zaměřuje na prohloubení dosavadních znalostí a pochopení souvislostí v oblasti chemie a biologie. Děti budou sami provádět pokusy, které budou doprovázeny výkladem. Pokusy budou jednak chemické, jednak biologické. Kroužek bude probíhat jednou týdně po dobu 45 min.