Multimediální kroužek

Multimediální kroužek

Kroužek je určen pro žáky, kterým nestačí výuka informatiky a rádi by si rozšířili dovednosti práce na počítači. V tomto kroužku se budeme zabývat digitální fotografií, tvorbou a úpravou videa, hudby a prací s online aplikacemi. Naučíme se naši práci publikovat na webu a dozvíme se něco o zásadách a bezpečnosti práce online. Tento kroužek je určen pro všechny počítačové nadšence, kteří chtějí umět i něco víc, než si jenom zahrát hry a “lajkovat” fotky na facebooku.

Kroužek probíhá pod vedením Mgr. Zuzany Jurajdové