Návštěva ČT v Ostravě

Ve čtvrtek 27.9.2018 navštívila družinka Českou televizi v Ostravě.

Na recepci se nás ujala paní Tereza Nováková a provedla nás střižnou, režijním komplexem a dvěma vysílacími studii. Po celou dobu dětem ochotně a poutavě vykládala spoustu zajímavých věcí a také s přehledem odpovídala na jejich zvídavé otázky. Po ukončení návštěvy ČT jsme navštívili KFC, kde si všechny děti daly něco dobrého na chuť. Také jsme stihli procházku po Masarykově náměstí, kde jsme viděli bystu T. G. Masaryka a na Kuřím rynku děti pro změnu poplácaly po zádech skladatele Leoše Janáčka. Co říct závěrem…?

Snad jen to, že výlet jsme si všichni maximálně užili a v pořádku se vrátili do školní družinky.

Ved. vychovatelka Radka Šecová