beseda

BESEDA SE ZDRAVOTNÍ SESTŘIČKOU

Dne 25. 9. 2012 se v družince uskutečnila beseda se zdravotní sestřičkou Marií Dobrovolnou, která pracuje ve Fakultní nemocnici v Ostravě a zároveň v naší družince vykonává odbornou praxi.

Cílem besedy mělo být zhodnocení zdravotních a bezpečnostních pravidel u přítomných dětí a korekce případných nešvarů. Zaměřila se hlavně na hygienu rukou, čistění zubů, stravování, způsoby trávení volného času a bezpečnost při hře či sportu. Na závěr sestřička dětem sdělila vhodné či správné postupy a metody sledovaných činností. Děti byly rozděleny do několika skupin a každá skupina dostala jeden úkol zaměřený na výše uvedenou problematiku. Po 15 minutách byly úkoly vyhodnoceny.

První úkol byl zaměřen na hygienu rukou s názvem: „Kdy si děti myjí ruce?“ Většina dětí v dané skupině odpověděly správně a věděly, kdy by si měly ruce umýt.

Druhým úkolem byla ochranná výbava při sportu nebo hře. Děti měly uvést, co vše nosí při sportu, aby se neporanily nebo jinak si jinak neublížily. Všechny děti nosí helmu, což je chvályhodné, občas zapomenou na chrániče kolen a loktů, které by dítě chránilo před odřeninami, seč jsou někdy hodnoceny jako banální. Uvedené úrazy byly způsobeny zbrklostí a neposlušností dětí, což i děti sdělovaly a uznávaly samy.

Třetím probíraným tématem bylo, zda děti doma snídají a pokud ne, proč? Mnoho děti ve skupině, jež se zabývaly touto otázkou, snídá. Avšak co bylo zarážející, byly tři odpovědi. První dítko nesnídá, protože nesnídají rodiče, tudíž ono taky nemusí. Další dítko snídá, co si koupí cestou do školy, což je párek v rohlíku a kofola. Při dotazu, zda jindy snídá něco jiného, odpovědělo, že ne. Třetí dítko snídá, ale poprvé se napije až ve škole a to mu musí připomenout paní učitelka. Proto byla otázka rozšířena o pitný režim dětí. Celkově jsme byly odpověďmi dětí zklamány, ve škole paní učitelky pití připomínají, ale doma někteří rodiče zapomínají dětem připomenout, aby se napily. A pokud jim už nabídnou tekutiny, jsou to spíše zdravotně nevhodné tekutiny typu džusu, kofoly, sladkých limonád nebo příliš sladkého čaje. Také vysoký příjem sladkých potravin v průběhu svačinek byl překvapující.

Čtvrtá skupina popsala: „Kolikrát denně si čistí zuby a čím?“ Všechny děti používají zubní kartáček a pastu, některé děti dokonce používají ústní vodu a nit, což bylo příjemným překvapením.

Poslední oblastí, kterou se děti zabývaly, byl volný čas po příchodu domů. Děti si hrají se sourozenci, navštěvují různé kroužky, nebo vypracovávají úkoly do školy.