Týden mimo školu s 8.A

Poslední týden ve škole jsme strávili z důvodu mimořádné situace ve škole mimo tuto budovu a věnovali se převážně turistice  . V pondělí jsme šli do Dělnického domu, abychom zhlédli taneční absolventský koncert našich žákyň Bereniky Bohdalové a Natalii Chaideftu. V úterý jsme zavítali na Den otevřených dveří výjezdové základny ZZS MSK ve Studénce a na výstavu fotografií z historie Studénky, která je umístěna na náměstí, a na výstavu výtvarných děl žáků všech škol při příležitosti 65 let založení našeho města. Ve středu a ve čtvrtek jsme se zapojili do soutěže o zámecký poklad a našlapali 20 km po památkách našeho města a plnili při tom kvízové úkoly. Počasí nám po všechny dny přálo a myslím si , že jsme se dokázali sami zabavit, ale také i něco nového naučit.

Mgr. Jitka Školová, Venda Mikolášová a žáci 8. A