Poslední týden 

v přípravné třídě

Poslední týden jsme měli s dětmi opravdu pestrý. Absolvovali jsme dvě lekce plavání, vydali jsme se na exkurzi do výjezdové stanice záchranné služby ve Studénce, navštívili jsme výstavu na městském úřadě, vychutnali si zmrzlinu na náměstí, pohráli si na různých hřištích a dnes, tedy v pátek jsme se slavnostně rozloučili a předali si symbolická vysvědčení. Teď už nezbývá nic jiného, než se těšit na prázdniny.

p. uč. Markéta