Za pravěkem do Štramberku

Bádání a propojení mezipředmětových vztahů patří mezi další způsoby zlepšení výuky jak dějepisu, tak přírodopisu. A proč tedy nepoznat naši nejbližší lokalitu – Štramberk? S žáky šestého ročníku jsme se vydali po stopách našich pravěkých obyvatel a prozkoumali jeskyni Šipku a její okolí. Vystoupali jsme na vrchol Kotouče, kde jsme pozorovali těžbu vápence a zároveň si vysvětlili, jak tato hora vznikla. Po celou dobu naší expedice děti řešily úkoly s pomocí naučných tabulí nebo informací, které získaly od vyučujících. Splněním nejen těchto úkolů, ale i jiných spojených s osudy Štramberku, jsme došli do cíle naší trasy – Muzeum Šipka. Odměnou za tuto práci bylo vyluštění tajenky a získání kódu k otevření schránky, která skrývala sladkou odměnu a razítko muzea. Naše bádání jsme zakončili ve zmiňovaném muzeu, kde se nám věnovali archeologové tohoto města. Představili nám pravěké nálezy z doby lovce mamutů, doby bronzové, doby neolitu a eneolitu. Děti viděly zkameněliny pravěkých živočichů, měli možnost pozorovat jurské moře a jeho přeměnu v horu Kotouč.

Velmi je zaujal model města Štramberku od jeho vzniku až do 17. století. Vše pak měli vysvětleno v prezentaci vytvořené Muzeem Šipka. Věříme, že celá výprava žáky bavila a rozšířily si tak své obzory. Zároveň jsme si pochutnali na vyhlášených štramberských uších.

Mgr. Jitka Školová a Mgr. Petra Richterová